Přeskočit na hlavní obsah
logo

Zásady ochrany soukromí

V Dynamic Metals Ltd. jsme rozhodnuti pro zajištění a ochranu vašeho soukromí v době když navštívíte naši společnost  a nebo když s námi komunikujete elektronicky. Tato politika ochrany soukromí spolu s našimi podmínkami uplatňování poskytuje vysvětlení k tomu co se stane jakýmkoliv osobním údajům, které se nám poskytnou  a které od vás získáme. Aktualizujeme naši politiku čas od času, tak prosím prohlédněte ji pravidelně.

Použití Cookies

‘Cookies’ jsou používané, aby poskytly nahromaděnou statistiku návštěvníkům našich webových stránek a jejich chování při vyhledávání. To nám umožňuje uspořádat stránky pro snazší cestu v orientaci zákazníkům  a pokud je to nezbytné provádět zlepšení. Data nahromaděná jsou anonymní, což znamená , že vás nemůžeme identifikovat individuálně. Používáme Google Analytics k provádění analytických funkcí na našich internetových stránkách. Můžete si  prohlédnout jejich politiku ochrany soukromí zde. Používáním bebových stránek souhlasíte s tím, že můžeme dát tyto typy  cookies naa vaše zařízení.

Informace které sbíráme

Při provozování našich internetových stránek můžeme sbírat a zpracovávat následující data o vás:

  • Detaily vašich návštěv na našich webových stránkách a zdroje ke, který přistupujete, včetně, ale ne pouze, provozní data, údaje o lokalitě, weblogy a jiné komunikační data.
  • Informace, které poskytujete když vyplňujete naše formuláře na našich stránkách, takové jako když se registrujete pro získání dalších informací nebo když objednáváte.
  • Informace poskytované nám když s námi komunikujete v jakémkoliv dalším případě.

Použití vašich informací

Informace, které sbíráme a uchováváme o vás jsou zejména používané u nás pro poskytování našich dodavatelských služeb vám. Dále k tomu můžeme poskytnuté informace použít k následujícím účelům:

  • Poskytnout vám informace požadované od nás,související s našimi produkty a službami. Poskytnout vám informace k dalším produktům, které můžeme považovat za zajímavé pro vás, kde jste svolili k přijetí takových informací.
  • Ke splnění našich smluvních závazků k vám.
  • K oznámení jakýchkoliv změn na našich webových stránkách nebo změny produktů a služeb, které mohou ovlivnit naše služby.

Pokud jste stávající zákazník, tak můžeme vás kontaktovat s informacemi ohledně zboží a služeb podobných těm, které  byly předmětem předešlého prodeje k vám.

Uchovávání vašich osobních údajů

Můžeme převádět data, které sbíráme od vás do lokalit mimo Evropskou ekonomickou zónu pro jejich zpracování, ukládání a archivaci. Rovněž to může být zpracováváno personálem, operujícím mimo Evropskou ekonomickou zónu , který pracuje pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Na příklad takový personál může být zapojen ve zpracování a uzavírání vašich objednávek, zpracování vašich platebních údajů  a poskytování podpory služeb. Při sdílení vašich osobních údajů souhlasíte s těmito transfery, ukládáním, uchováváním a zpracováním údajů. Provedeme všechny nezbytné kroky pro ujištění , že s  vašimi daty je nakládáno bezpečně a v souladu s dohodou politiky o ochraně osobních údajů. Data, které nám jsou poskytnuta jsou ukládána na bezpečné servery. Detaily související s transakcemi vloženými na naše stránky budou šifrována pro zajištění jejich bezpečnosti. Převod informací přes internet není zcela bezpečný a proto nemůžeme garantovat zabezpečení dat poslaných nám elektronickou poštou a převod takových dat je proto zcela ve vašem riziku. Tam kde jsme vám dali (nebo tam kde jste si zvolili) heslo pro přístup do určitých oblastí našich stránek, jste zodpovědní pro udržení hesel v důvěrném režimu.

Zobrazování vašich informací

Tam kde se to vztahuje, můžeme zveřejnit vaše osobní informace kterémukoliv členu našeho týmu nebo pracovní skupina. To zahrnuje, kde to souvisí s našimi pobočkami, naší nadřízenou společností  a jinými odloučenými jednotkami (pokud existují). Budeme zveřejňovat vaše osobní údaje třetím osobám pouze :

  • Když budeme právně požádáni zveřejnit vaše informace.
  • Při asistenci pomáhat chránit proti podvodům a minimalizovat finanční rizika.

Nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje třetím stranám pro žádné jiné další důvody.

Odkazy na třetí strany

Můžete najít odkazy na internetové stránky třetích stran na našich webových stránkách. Tyto odkazy by měly mít své vlastní záruky bezpečnosti ochrany osobních údajů , které by jste si měli ověřit přímo. My jakkoliv nepřijímáme žádnou odpovědnost nebo záruky pro jejich zajištění ochrany údajů, když nemáme nad tím žádnou kontrolu.

Přístup k informacím

Zákon o ochraně údajů z roku  1998 vám dává právo k přístupu informacím , které o vás shromažďujeme  a držíme . Prosím věnujte pozornost tomu, že jakákoliv žádost o přístup k těmto informacím může být zpoplatněna sazbou £10, který nám pokryje náklady na administraci jejich poskytnutí. Pokud si přejete zjistit informace nebo detaily, které o vás uchováváme, tak se s námi spojte na kontaktu níže.

Kontaktujte nás

Uvítáme všechny prosby, komentáře, připomínky a nebo žádosti , které můžete mít ohledně politiky zajištění ochrany osobních údajů . Prosím kontaktujte nás.

Back to top